Agni Yoga Hellas

ΨΥΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – 3

Uncategorized

«Όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν την ψυχική ενέργεια, θα επιβεβαιωθεί η Νέα Εποχή.» [Άγκνι Γιόγκα, 360]

Και όταν αυτό συμβεί, θα εγκαινιαστεί μια περίοδος πραγματικών θαυμάτων που θα αλλάξουν τη ζωή πάνω στη Γη. Επομένως, είναι τόσο μεγάλης σημασίας η αναγνώριση της ζωτικής ενέργειας, με τεράστιες επιπτώσεις στα θέματα υγείας και ασθένειας.

Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η πληροφόρηση για την ύπαρξή της, τις ιδιότητες και τις εκδηλώσεις της. Η Διδασκαλία της Άγκνι Γιόγκα έχει δώσει αμέτρητες σχετικές πληροφορίες, ανοίγοντας το δρόμο στους ερευνητές. Η πρόσληψη της πληροφορίας μόνο δεν είναι αρκετή. Πρέπει η πληροφορία να αφομοιωθεί, να χωνευτεί στη συνειδητότητα. Η συνειδητοποίηση μιας οποιασδήποτε ενέργειας ισχυροποιεί το αποτέλεσμά της. Για παράδειγμα, η συνειδητή πρόσληψη ενός φαρμάκου ή βιταμινών δυναμώνει κατά πολύ τη δράση τους.

Η συσσώρευση ψυχικής ενέργειας είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία όχι μόνο για τον κάτοχό της αλλά και για το ευρύτερο περιβάλλον του. Έχει λεχθεί ότι άτομα με πλούσιο απόθεμα ψυχικής ενέργειας είναι ο θησαυρός μιας χώρας. Ασφαλώς έτσι είναι, εξυπακούεται όμως ότι εννοείται η ψυχική ενέργεια υψηλής ποιότητας –η ποιότητα υπερτερεί πάντοτε της ποσότητας σε όλες τις περιπτώσεις και στη συγκεκριμένη. Διότι μπορεί να διαθέτει κανείς πολλή ενέργεια ζωώδους τύπου, η οποία δυνατόν να έχει ακόμα και εγκληματική φύση.

Δεδομένης λοιπόν της υπέρτατης σημασίας της, είναι προφανές ότι η συσσώρευσή της αποτελεί μέριμνα του πληροφορημένου ανθρώπου. Ευτυχώς, οι τρόποι και τα μέσα επίτευξης αυτού του στόχου είναι καλώς γνωστοί, όπως και εκείνοι που την αποδυναμώνουν.

Ας μην αμφιβάλλει κανείς πως στην πρώτη θέση της απαρίθμησης των ισχυρών παραγόντων που επαυξάνουν την ψυχική ενέργεια θα τοποθετηθεί η σκέψη. Έχει λεχθεί: «Είναι ανάγκη να τονιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η σπουδαιότητα της σκέψης και ενός πειθαρχημένου νου για την ανάπτυξη της ποιότητας της ψυχικής ενέργειας». Ακόμη: «… Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να κατανοήσουμε τα θεμέλια όχι μόνο της ευημερίας μας, αλλά και της ίδιας μας της ύπαρξης. Ο Κόσμος είναι χτισμένος πάνω στη σκέψη. Τόσο η ευτυχία όσο και η δυστυχία βασίζονται στη σκέψη. Η σκέψη φέρνει ζωή, αλλά μπορεί να φέρει και θάνατο… Δεν υπάρχει στον Κόσμο ισχυρότερος μοχλός από τη σκέψη τη διαποτισμένη με ψυχική ενέργεια.

Η σκέψη όμως που πυροδοτεί την ψυχική ενέργεια υψηλής ποιότητας, είναι η σκέψη η άρρηκτα συνυφασμένη με την πύρινη καρδιά. Ιδού: «Χωρίς αμφιβολία, σας έχουν ρωτήσει πολλές φορές πώς να αναπτύξουν την ψυχική ενέργεια και πώς να αξιοποιήσουν τη χρησιμότητά της. Αλλά έχει λεχθεί αρκετές φορές ότι η καρδιά που προσβλέπει σε ανώτερη ποιότητα όλης της ζωής θα είναι αγωγός ψυχικής ενέργειας… Η καρδιά είναι ένα εξαιρετικά ανεξάρτητο όργανο. Μπορεί να ελευθερωθεί προς το καλό και θα σπεύσει να γεμίσει με ενέργεια…»

Η ψυχική ενέργεια είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι αγάπη και αγωνιστικότητα. Είναι η σύνθεση όλων των ακτινοβολιών των νεύρων… Επομένως, η ανάπτυξη συνεχούς, ακατάβλητης αγωνιστικότητας προς τελειοποίηση, προς το Φως σε όλες του τις εκδηλώσεις, θα είναι ακριβώς το ξεδίπλωμα αυτής της ζωοδότρας ενέργειας… Μπορεί να λεχθεί ότι, όπου υπάρχει απουσία αγωνιστικότητας, εκεί υπάρχει επίσης απουσία υψηλής ψυχικής ενέργειας. Έχει τονιστεί αμέτρητες φορές ότι η αγωνιστικότητα, η ασίγαστη προσπάθεια προς ένα στόχο εγγυάται την επιτυχία, όντας το κλειδί για όλες τις κλειδαριές.

Η αγωνιστικότητα όμως δεν είναι αποτέλεσμα μιας ζωντανής, φλογερής καρδιάς; Πραγματικά, μόνο η αγάπη μπορεί να δώσει αυτή την ορμή. Όπως αυτή γεννά τον ενθουσιασμό, την αφοσίωση, τη σταθερότητα και την αυτοθυσία. Αν το σκεφτεί κανείς, θα αντιληφθεί ότι η καρδιά είναι η πηγή όλων των υψηλών και ευγενών ιδιοτήτων. Η καρδιά σε σύμπραξη με τη σκέψη, η οποία διακρίνει, επιλέγει και αποφασίζει. Όταν η καρδιά, το συναίσθημα, και ο νους, η σκέψη, συνταυτίζονται, τότε όλα γίνονται δυνατά. Τότε το Σύμπαν χορηγεί όλα τα δώρα του.

Από τον Πύρινο Κόσμο:

«… Η ψυχική ενέργεια δρα ελεύθερα, ιδίως όταν ο άνθρωπος φλέγεται με αγωνιστικότητα της καρδιάς. Το μέτρο της ψυχικής ενέργειας είναι η αγνή αγωνιστικότητα. Όχι η μαγεία, αλλά η αγνή ανθρώπινη αγωνιστικότητα θα δημιουργήσει έναν θαυμαστό κόσμο.»

[Πύρινος Κόσμος ΙΙ, 221]

Όπως το φυσικό σώμα για την επιβίωσή του και την υγεία του πρέπει να τρέφεται –και να τρέφεται σωστά, έτσι και τα λεπτοφυή σώματα, οι φορείς της ανώτερης συνειδητότητας ή ψυχικής ενέργειας έχουν ανάγκη συνεχούς τροφοδοσίας για τη συντήρηση και την ανάπτυξή τους. Ό,τι είναι ωραίο, καλό και αληθινό αποτελεί εξαιρετική τροφή για το πνεύμα. Το πιο ωραίο, καλό και αληθινό, η άριστη και πληρέστατη τροφή του, είναι η Ιερή Διδασκαλία. Αυτή διευρύνει τους ορίζοντες και εκλεπτύνει τη συνειδητότητα μέσω της ευγένειας και της ομορφιάς. Αυτή ανυψώνει όλη την ύπαρξη μέσω της επαφής με το Ανώτερο. Αληθινά, η Διδασκαλία μεταγγίζει την πιο υψηλή ενέργεια, την «περισσή ζωή» που επαγγέλθηκε ο Χριστός.

Μένει όμως να εξεταστούν και οι παράγοντες που εξασθενίζουν και κατατρώγουν την πολύτιμη ψυχική μας ενέργεια.

[Συνεχίζεται]