Agni Yoga Hellas

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΩΣ …συνέχεια

Uncategorized

Λέγαμε ότι οι συνθήκες της ζωής πάνω στη Γη μπορούν να βελτιστοποιηθούν μόνο αν αναπτυχθεί η ανθρώπινη συνειδητότητα. Αν η σκέψη είναι γεμάτη εγωιστικότητα, απληστία, επιθετικότητα, είναι δυνατόν να επικρατήσει δικαιοσύνη, ειρήνη και ευημερία; Και, μιλώντας για τις παραπάνω ιδιότητες, ας σημειώσουμε ότι αυτές δεν χαρακτηρίζουν μόνον άτομα, αλλά και ομάδες -οικογενειακές, εθνικές, φυλετικές, ακόμα και πλανητικές. Και, εννοείται, ότι δεν μιλάμε καθόλου για βδελυρή, χυδαία και διεστραμμένη σκέψη, γιατί μια τέτοια σκέψη δεν είναι πραγματικά ανθρώπινη. Μιλάμε για τη συνειδητότητα του μέσου ανθρώπου.

Πραγματικά, είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη καλλιέργειας της συνειδητότητας, ώστε είναι δύσκολο να εκφραστεί με λόγια. Πώς να εμφυσήσει κανείς στην ανθρώπινη νόηση το γεγονός ότι η συνειδητότητα είναι η μοναδική τους ιδιοκτησία, το πιο πολύτιμο απόκτημά τους, ο αληθινός θησαυρός τους; Πως ό,τι είναι και ό,τι πρόκειται να γίνουν εξαρτάται αποκλειστικά από το περιεχόμενο και την ποιότητα της συνείδησής τους; Πως τα πάντα είναι αποτέλεσμα συνειδητότητας; Πως ο Κόσμος όλος δεν είναι παρά συνειδητότητα;
Κι όμως αυτή η μεγάλη Αλήθεια έχει πλέον διακηρυχτεί και από αρκετούς ευφυείς εκπροσώπους της Επιστήμης. Φτιάχνοντας λοιπόν τη συνειδητότητά μας θα φτιάξουμε και τον κόσμο μας. Αυτό είναι το πρώτιστο και μέγιστο καθήκον.
Αλλά η συνειδησιακή ανάπτυξη είναι μια αργή διαδικασία που όμως μπορεί να επισπευσθεί. Λέγοντας «ανάπτυξη», εννοούμε μια διπλή διαδικασία: διεύρυνση και εκλέπτυνση. Η διεύρυνση συσσωρεύει πολύτιμα αποκτήματα γνώσης μέσα στο συνειδησιακό θησαυροφυλάκιο, ενώ η εκλέπτυνση οξύνει την κατανόηση και την κάνει πιο διεισδυτική.
Οι άνθρωποι αγαπούν τα θαύματα, λίγο όμως αντιλαμβάνονται ότι όλα τα θαύματα εμπεριέχονται στη συνειδητότητα, ότι είναι μόνο δικές της εκδηλώσεις. Και όλες οι δυνατότητες επίσης κρύβονται μέσα σ΄αυτήν. Διεύρυνση και εκλέπτυνση της συνειδητότητας σημαίνουν εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν έχει κανένα άλλο νόημα.

Τα σχολεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο πολύ στη βελτίωση της συνειδησιακής ποιότητας, δηλαδή της ανθρωπιάς, αν εμπότιζαν τις παιδικές ψυχές με τρία θεμελιώδη αξιώματα:
Εγώ είμαι εσύ, εσύ είσαι εγώ, μέρη του Θεϊκού Εαυτού.
Μην κάνεις στους άλλους ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν.
Ό,τι σπέρνεις θα θερίσεις.
Το πρώτο αξίωμα εκφράζει υπέροχα, την ενότητα, τη συγγένεια, την αλληλεγγύη -την Αγάπη.
Το δεύτερο αξίωμα αποκλείει οποιαδήποτε κακότητα.
Τέλος, το τρίτο αξίωμα διατυπώνει με θαυμάσια απλότητα την έννοια της υπευθυνότητας, επισημαίνοντας το γεγονός ότι κάθε ενέργεια προκαλεί μια αντίστοιχη συνέπεια. Με την εμπέδωση αυτών των αξιωμάτων οι νεαρές συνειδητότητες θα αποκτούσαν ήδη μια υψηλή ηθική βάση που θα μεταμόρφωνε θαυμαστά τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Στη Διδασκαλία διαβάζουμε:
Βεβαιώστε ότι η εκλέπτυνση της συνειδητότητας είναι ο μαγνήτης που προσελκύει όλες τις ευεργετικές ενέργειες. Η συνειδητότητα, ένας ανεξάντλητος θησαυρός, θα οδηγήσει στις κορυφές όπου βρίσκεται η νίκη. Είναι αντάξιο του ανθρώπου να αφήνει τη συνειδητότητά του να πνιγεί στα αγριόχορτα; Είναι ουσιώδες να μπορεί να σκεφτεί προς τα πού επιθυμεί να προωθηθεί. Το πυρ της συνειδητότητας θα φωτίζει το δρόμο.
[Άγκνι Γιόγκα, παρ. 591]
Επίσης:
Εμείς υπογραμμίζουμε πάντα την έννοια της εκλέπτυνσης, γιατί είναι δεμένη με την ανάπτυξη του πνεύματος. Είδατε την βραδύτητα των συσσωρεύσεων του πνεύματος. Το ίδιο και η εκλέπτυνση δεν μπορεί να αναπτυχθεί αμέσως. Η διαδικασία βελτίωσης κάθε μηχανής δείχνει πόσο αργά επιτυγχάνεται η τελειότητα. Εντούτοις, κατανοώντας την εκλέπτυνση της σκέψης, οφείλουμε όλοι να προστάξουμε τον εαυτό μας να κινηθεί με την εξέλιξη. Τότε κάθε μέρα γίνεται μια μέρα νίκης.
[Άγκνι Γιόγκα, παρ. 580]
Επέκταση, εκλέπτυνση, καλλιέργεια της συνειδητότητας -εμείς δεν γνωρίζουμε άλλο μέσο τόσο δραστικό γι΄αυτή την επίτευξη από τα βιβλία της Άγκνι Γιόγκα. Για τα βιβλία αυτά ο Χορηγός της Διδασκαλίας λέει:
… Σε λίγα χρόνια οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι αυτές οι Διδασκαλίες έχουν προέλθει από πείρα και βαθιά μελέτη. Εκείνοι που βρίσκουν χρόνο για μελέτη των βιβλίων θα μπουν στις νέες παγκόσμιες δομές σαν ευπρόσδεκτοι καλεσμένοι. Έτσι, η καταχνιά της αγριότητας θα αντικατασταθεί από εκλεπτυσμένη κατανόηση.
[‘Αγκνι Γιόγκα, παρ. 580]
Ας προσθέσουμε ότι η ανάγνωση και μελέτη των βιβλίων της Άγκνι Γιόγκα δεν είναι μόνο λυτρωτική και χρήσιμη, είναι και ιδιαίτερη πνευματική ηδονή.