Agni Yoga Hellas

ΟΙ ΛΕΠΤΟΦΥΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ

Uncategorized

Τα αγγίγματα του Υπεργήινου Κόσμου οποιουδήποτε είδους, οπτικά, οσφρητικά, ακουστικά, προγνωστικά, διαισθητικά, η αίσθηση μιας άλλης πραγματικότητας, κ.τ.λ., συνιστούν εκδηλώσεις αυτού που, επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, αποκαλούμε ψυχική ενέργεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ψυχική ενέργεια είναι εγγενής σε όλα τα ζωντανά όντα και χωρίς ένα απόθεμά της δεν μπορεί να υπάρξει κανένα ον. Ας έχουμε επίσης κατά νου ότι η ψυχική ενέργεια είναι ένας χιλιόμορφος Πρωτέας με αμέτρητες εκδηλώσεις, και παρότι η ενέργεια είναι μία, εκδηλώνεται διαφορετικά από άτομο σε άτομο. Μάλιστα, το ίδιο ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει διαφορετική αντίδραση σε διαφορετικά άτομα. Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι η ψυχική ενέργεια έχει ανώτερες αλλά και κατώτερες εκδηλώσεις. Και, φυσικά, οι ανώτερες επαφές παράγονται μέσω της ανώτερης ενέργειας, ενώ η κατώτερη ενέργεια μπορεί να διεισδύσει μόνο στα χαμηλά αστρικά στρώματα.

Κάθε άνθρωπος βέβαια επιθυμεί να έχει επαφές ανώτερου τύπου, αλλά δεν είναι χωρίς λόγο που πάντοτε έχουν τονιστεί οι κίνδυνοι των υπεργήινων επαφών -κίνδυνοι δύο ειδών: κίνδυνοι από επαφές υψηλού κραδασμού και κίνδυνοι από επαφές με τα κατώτερα αστρικά πεδία.
Στην πρώτη περίπτωση ο κίνδυνος προέρχεται ακριβώς από τους υψηλούς κραδασμούς, οι οποίοι είναι δυνατόν ακόμα και να κατακάψουν τον απροετοίμαστο οργανισμό. Στη δεύτερη περίπτωση οι κίνδυνοι είναι τελείως διαφορετικοί. Είναι ο κίνδυνος κατοχής, ο κίνδυνος υποβολής σε κατώτερα πάθη, ακόμα και ο κίνδυνος ν΄ανοίξουν στην κυριολεξία οι πύλες της κόλασης.

Ο γενικός κανόνας προφύλαξης ενάντια σε όλους τους κινδύνους είναι η αγνότητα -αγνότητα σώματος, σκέψης, κινήτρων. Επιπλέον, η προετοιμασία ώστε ν΄αποφευχθούν ανεπιθύμητα σοκ στην περίπτωση των υψηλών επαφών συνίσταται κυρίως στη συνεχή σκέψη για τον Ανώτερο Κόσμο. Η ποιότητα και η κατεύθυνση της σκέψης είναι ο ισχυρότερος παράγοντας που καθορίζει την πορεία μας, τόσο τη γήινη όσο και την υπεργήινη. Και σ΄αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια από τις μεγάλες Διδασκαλίες όλων των εποχών και όλων των λαών.
Και να, που φτάνουμε πάλι στο ίδιο σημείο, στην Άγκνι Γιόγκα, την κατ΄εξοχήν Διδασκαλία του Υπεργήινου, γιατί πουθενά αλλού δεν μπορεί να βρει κανείς τόση αφθονία πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με το θέμα αυτό. Και τούτο είναι σύμφωνο με τον βασικό στόχο της, δηλαδή τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των κόσμων και τη λήξη της απομόνωσης της Γης. Πώς να εξηγηθεί στους κατοίκους αυτού του πλανήτη ότι αν δεν επέλθει η ενοποίηση και η ομαλή ροή της κοσμικής ενέργειας, η μοίρα του πλανήτη θα είναι όμοια με εκείνη ενός γαγγραινισμένου μέλους. Η επίτευξη όμως του στόχου θα καταστήσει τη Γη ιερό πλανήτη, επιγειώνοντας σ΄αυτή τις συνθήκες του Ανώτερου Κόσμου.

Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει κάποιος ότι η ισχύς του πόνου και του θανάτου στον κόσμο μας προκύπτει ακριβώς από την κοσμική μας απομόνωση και ερημία; Μια κατάσταση που εξυπηρετεί μόνο τη Σκοτεινή Δύναμη και τη δική της στόχευση, την οποία ακυρώνει η κοσμικοποίηση της Γης. Όμως κι ένα μικρό παιδί μπορεί να καταλάβει ότι η λήξη της κοσμικής απομόνωσης θα σημάνει ταυτόχρονα τη λήξη του πόνου και του θανάτου.
Τεράστια πλανητικά και αντι-πλανητικά συμφέροντα διακυβεύονται και η σύγκρουση, φανερή και αφανής, μαίνεται. Η πλάστιγγα θα γείρει εκεί όπου θα δώσει το βάρους του το ανθρώπινο ον. Η ελεύθερη βούληση του θα αποφασίσει για την ίδια του τη μοίρα.

Δυστυχώς, δεν είναι η πλειονότητα που αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ευθύνης -τουλάχιστον προς το παρόν. Εμείς πάντως έχουμε την υποχρέωση να διασπείρουμε, όσο μπορούμε αυτές τις υποδείξεις που απευθύνονται στην ανθρωπότητα από Υψηλές Πηγές, και παράλληλα να υποδείξουμε και τα όπλα των αντιμαχόμενων Δυνάμεων, όπλα που στοχεύουν στην ανθρώπινη συνειδητότητα. Τα βασικά όπλα του Σκότους είναι ο φόβος από τη μια και η υπόσχεση της ηδονής, των απολαύσεων παντός είδους από την άλλη, όπλα δοκιμασμένα και αποτελεσματικά μέσα σε αμέτρητους αιώνες. Και είναι πολύ ισχυρά ακριβώς επειδή είναι πολύ ισχυρή η έλξη της πυκνής ύλης, όπως και το θυμικό στοιχείο των ανθρώπων, στο οποίο και απευθύνονται. Ας μην παραλείψουμε όμως και ένα τρίτο όπλο, την παραπληροφόρηση, διαστρέβλωση, συσκότιση.