Agni Yoga Hellas

ΜΙΚΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ – 2

Uncategorized

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Όλοι οι αναγνώστες της Διδασκαλίας έχουν δει συχνά ανάμεσα στις γραμμές της τη φράση «προσαρμογή στο σκοπό». Έχουν όμως όλοι κατανοήσει ή διαλογιστεί πάνω στην έννοια αυτή; Ίσως για κάποιους να πέρασε απαρατήρητη ή σαν κάτι μικρής σημασίας. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια θεμελιώδης αρχή, πάνω στην οποία κινείται η Αδελφότητα του Φωτός. Θα είναι λοιπόν χρήσιμο να την εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά.

Γιατί τη θεωρούμε πολύ σημαντική; Επειδή είναι το κλειδί της επιτυχίας. Χωρίς αυτή την εφαρμογή η επιτυχία δεν θα έρθει. Πρόκειται ακριβώς για μια φόρμουλα επίτευξης όχι μόνο του στόχου της Γιόγκα αλλά και γενικώς κάθε είδους στόχευσης. Φυσικά όμως εδώ μιλάμε για τον πιο υψηλό στόχο που έχει θέσει η Άγκνι Γιόγκα, όπως τον έχουμε αναπτύξει σε προηγούμενα σημειώματα, και που είναι η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε οντότητα ενός ανώτερου τύπου ζωής με τη συνακόλουθη μεταμόρφωση όλης της πλανητικής ζωής.

Εφόσον λοιπόν ο στόχος κατανοηθεί και γίνει αντικείμενο της έφεσης ενός ανθρώπου, έπεται η προσπάθεια επίτευξής του. Και όλη η προσπάθεια συνίσταται ακριβώς στην προσαρμογή σ΄αυτόν τον σκοπό. Τι σημαίνει «προσαρμογή»; Σημαίνει ότι κάθε ενέργεια -σκέψης, λόγου και πράξης- πρέπει να βοηθάει, να εναρμονίζεται με το σκοπό και όχι να τον ανταγωνίζεται. Ενέργειες αντίθετες με τον σκοπό υπονομεύουν την προσπάθεια και απομακρύνουν τον στόχο.

Φυσικά, η ζωή συχνά παρουσιάζει εμπόδια ή ματαιώσεις προγραμματισμένων πράξεων. Γι΄αυτό χρειάζεται επινοητικότητα και ευελιξία. Η προσαρμοστικότητα εμπεριέχει την έννοια της ευελιξίας. Προσαρμοστικότητα δεν σημαίνει ακαμψία. Ο στόχος μένει ασφαλώς αμετακίνητος, οι τρόποι όμως προσέγγισης μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα τις συνθήκες. Προσαρμοστικότητα στο σκοπό σημαίνει καταλληλότητα μέσων που οδηγούν σ΄αυτόν. Η καταλληλότητα μπορεί να μην είναι σταθερά η ίδια. Για παράδειγμα, ο στόχος της Ιεραρχίας είναι η εξέλιξη. Σε δεδομένη περίσταση, μια Χ χώρα μπορεί να είναι ο πιο κατάλληλος αγωγός και εκεί να κατευθύνονται οι αποστολές αναγκαίων ρευμάτων εκ μέρους της Ιεραρχίας. Ενδέχεται ωστόσο αργότερα η χώρα αυτή να μην πληροί τους απαραίτητους όρους και η Ιεραρχική εστίαση να μετατοπιστεί αλλού. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει για άτομα και ομάδες, για χρόνους, χώρους, μέσα κ.τ.λ.

Ασφαλώς, καθένας θα αντιλαμβάνεται ότι για το σκοπό της Άγκνι Γιόγκα, η προσαρμογή βρίσκεται στην εφαρμογή της Διδασκαλίας. Ο τόπος, ο χρόνος, τα πρόσωπα μπορεί να αλλάξουν, αλλά η συμμόρφωση στη Διδασκαλία είναι αμετάθετη προϋπόθεση. Έχει λεχθεί: «…Εκείνος που καταλαβαίνει δεν μπορεί παρά να εφαρμόσει τη Διδασκαλία, γιατί, κατανοώντας την προσαρμογή στο σκοπό, τη δέχεται ως λύση στα προβλήματα της ζωής…» Και επίσης: «Είναι σωστό να θυμάστε ότι το έργο μαζί Μας έχει μία και μόνη κατεύθυνση -εκείνη της συμμετρίας και της προσαρμογής στο σκοπό. Αυτός που προδίδει το μονοπάτι του αποστερείται απλώς αυτές τις ιδιότητες και η μοίρα του είναι σαν εκείνη ενός γατιού στη θάλασσα.»

Τόσο σημαντική είναι η ιδιότητα της προσαρμοστικότητας στον αποφασισμένο στόχο που η στέρησή της ισοδυναμεί με θλιβερή (αυτο)καταδίκη. Αλλά ναι, μαζί μ΄αυτήν πηγαίνει και η ιδιότητα της συμμετρίας, εξίσου σημαντική και αναγκαία. Συμμετρία σημαίνει την αξιολόγηση πραγμάτων και καταστάσεων σύμφωνα με το πραγματικό της μέγεθος και βάρος. Με άλλα λόγια, κρίση και επακόλουθη επιλογή σύμφωνα με το ορθό μέτρο, δηλαδή ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο από όσο πρέπει. Είναι η ικανότητα να διακρίνει κανείς μεταξύ δύο πραγμάτων το πιο καλό ή το πιο ωφέλιμο ή το πιο επείγον, κ.τ.λ.

Η εφαρμογή της συμμετρίας στη ζωή διασφαλίζει την ισορροπία και την αρμονία στο καθετί. Αντίθετα, η παραβίασή της επιφέρει διατάραξη της ισορροπίας, με συνέπεια την απώλεια της ισορροπίας και υγείας σε όλα τα συστήματα, από εκείνο μιας μικρής ατομικής οντότητας μέχρι τα μεγάλα κοσμικά συστήματα.

Σχετικά με αυτό, ας θυμόμαστε το απόλυτο πλαίσιο σύγκρισης καταστάσεων, γεγονότων και πραγμάτων – την Απειροσύνη, την απόλυτη αξία.