Agni Yoga Hellas

ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Uncategorized

Ποια είναι η μεγαλύτερη κοσμική Δύναμη, η οποία βρίσκεται πίσω από όλες τις εκδηλώσεις, νόμους και οντότητες;  Είναι ο Κοσμικός Μαγνήτης, η διπολική δύναμη που ενοποιεί και διαχωρίζει κάθε μορφή, ορατή και αόρατη, από το άτομο της ύλης έως τα γιγαντιαία γαλαξιακά συγκροτήματα.

Αυτή η δύναμη ορίζει την έλξη και άπωση, τη δόμηση και αποδόμηση, την αρχή και το τέλος κάθε οντότητας και κάθε Κύκλου. Το πανίσχυρο Κάρμα δεν είναι παρά έκφραση του κοσμικού μαγνητισμού. Η ανθρώπινη εμφάνιση και αποχώρηση από ένα πεδίο ή σφαίρα ύπαρξης καθορίζεται από την έλξη του Κοσμικού Μαγνήτη. Αυτός ο Ψυχομαγνήτης –Καρδιά και Νους του Κόσμου- είναι η ρίζα της ίδιας της δίψας για ύπαρξη.

Ο Κοσμικός Μαγνήτης βρίσκεται πίσω από το νόμο της Εξέλιξης, η οποία είναι μια αιώνια έλξη προς την τελειότητα, γιατί ακριβώς ο Κοσμικός Μαγνήτης είναι η ανώτατη έκφραση του Ωραίου.

Κάθε μορφή εμπερικλείει έναν πυρήνα, ο οποίος συνιστά το μόνιμο, θεϊκής ουσίας στοιχείο, αφού αποτελεί σπινθήρα του Κοσμικού Πυρός. Αυτόν τον πυρήνα η Άγκνι Γιόγκα ονομάζει σπέρμα του πνεύματος, και άλλοτε ψυχοζωή. Μέσα στο σπέρμα του πνεύματος είναι εγγεγραμμένη η αγωνιστικότητα. Είναι δηλαδή η αγωνιστικότητα συμφυής με τη ρίζα της ίδιας της ύπαρξης. Το σπέρμα του πνεύματος θα ανταποκρίνεται πάντοτε στον Κοσμικό Μαγνήτη. Τέτοια είναι η φύση του. Και εφόσον ο Κοσμικός Μαγνήτης κινεί την εξέλιξη αενάως προς την τελειότητα, προς την Ομορφιά, τότε και το πνευματικό σπέρμα, στο βαθμό που εναρμονίζεται με τον Κοσμικό Μαγνήτη, θα αγωνίζεται προς τον ίδιο στόχο.

Επομένως, κάθε απόκλιση από την προσπάθεια τελειοποίησης συνιστά παραβίαση της κοσμικής νομιμότητας.

Η συνειδητοποίηση του ατέρμονου αγώνα προς τα Άνω δείχνει κατανόηση μιας θεμελιακής αρχής της Άγκνι Γιόγκα. Η συνειδητοποίηση της άπειρης ύπαρξης και ομορφιάς, είναι υπέρτατη χαρά και υψηλή ποιότητα ψυχικής ενέργειας. Αλλά το πνεύμα πρέπει να επιλέξει αυτή την ατραπό με την ελεύθερη βούλησή του που είναι απαραβίαστη. Το απαραβίαστο της ελεύθερης βούλησης συνιστά επίσης μια κοσμική νομοτέλεια, έστω κι αν αυτή η βούληση οδηγεί συχνά σε καταστροφικά αποτελέσματα. Ωστόσο, καθένας έχει το ελεύθερο να επιλέξει τη σωτηρία ή τον όλεθρο. Και αυτό ισχύει επίσης και σε συλλογικό επίπεδο, όπου η ανθρωπότητα ενός κόσμου έχει τη δυνατότητα να τον οδηγήσει στην ευημερία ή στο χαμό.

«Αν οι άνθρωποι στοχάζονταν πάνω στο νόμο της ψυχοζωής, ο οποίος έχει σαν προϋπόθεσή του το πυρ του πνευματικού σπέρματος, θα γινόταν δυνατόν να επιβεβαιώσουν την απόδειξη του ανεκτίμητου μαργαριταριού που φέρει ο καθένας μέσα του. Και, αντί να αγωνίζονται για εξωτερικές όψεις, οι άνθρωποι θα αγωνίζονταν τότε για το θησαυρό της ψυχοζωής.»

[Απειροσύνη, 211]

Το πνευματικό σπέρμα εμπεριέχει όλες τις δυνατότητες. Για να εκδηλωθούν όμως, πρέπει να αναπτυχθεί το δέντρο της συνειδητότητας. Την αύξησή του εξασφαλίζουν όλες οι λεπτοφυείς ενέργειες, οι υψηλές ιδέες που εκπορεύονται από Ψηλά και που είναι σύμφωνες με το Κοσμικό Σχέδιο για τον Νέο Πλανητικό Κύκλο.

Αυτή η συμπόρευση είναι αναγκαία γιατί ο Κόσμος, η Ζωή, δεν μπορεί ούτε να παραμείνει σε ακινησία, ούτε να οπισθοδρομήσει.

Ο Συναθροιστής της Νέας Φυλής έχει εκπέμψει το Κάλεσμα, και έχει δώσει το περιεχόμενο της συνειδητότητας του Νέου Ανθρώπου, του Κοσμικού Πολίτη, του εκφραστή της ανώτερης ενέργειας. Όσοι ανταποκριθούν θα αποτελέσουν το σώμα της Νέας Φυλής που θα μεταμορφώσει την πλανητική ζωή.

Το σπέρμα του πνεύματος, ο πυρήνας της ύπαρξης, πρέπει να ντυθεί με υλικό γνώσης και εμπειρίας σε κάθε κόσμο στον οποίο θα βρεθεί. Με άλλα λόγια πρέπει να ντυθεί με το «υλικό» της συνειδητότητας, και αυτό πρέπει να γίνεται στο διηνεκές σχηματίζοντας μια περιφέρεια χωρίς όρια. Ο πυρήνας με το λεπτοφυέστατο περίβλημά του, τη συνειδητότητα είναι ακριβώς ό,τι ονομάσαμε ψυχοζωή.