Agni Yoga Hellas

ΨΥΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – 2

Uncategorized

Πριν συνεχίσουμε την εξέταση του θέματός μας, είναι σκόπιμο να επαναλάβουμε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά τη σπουδαιότητα της έρευνας της ενέργειας και το δεύτερο τη διπλή της όψη.

Η σπουδαιότητά της είναι αδιαμφισβήτητη όταν κατανοηθεί ότι από την ποιότητά της εξαρτάται η ζωή, η υγεία, το μέλλον, η εξέλιξη και η όλη ύπαρξη κάθε ανθρώπινου όντος και της ανθρωπότητας συνολικά, επειδή η ψυχική ενέργεια περιέχει τα πάντα, είναι τα πάντα.

Το ότι περιέχει όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις συνεπάγεται ότι είναι μια δύναμη που μπορεί να εκδηλωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά. Η ίδια δύναμη κινεί το χέρι του φονιά και το χέρι του σωτήρα. Η ίδια δύναμη χτίζει και η ίδια δύναμη γκρεμίζει. Κι έτσι μπορούμε να μιλάμε για την κατώτερη και για την ανώτερη όψη της ενέργειας, επίσης όμως και για τις πολλές διαβαθμίσεις της.

Ασφαλώς το ζητούμενο είναι η ανώτερη ποιότητα της ενέργειας που καταξιώνει το ανθρώπινο ον και του ανοίγει τις πύλες της ανώτερης ύπαρξης. Η ανώτατη κοσμική της όψη είναι το στοιχείο που ονομάζεται Παραφοχάτ, ενώ η επόμενη όψη στην κατιούσα κλίμακα είναι ο Φοχάτ στο εκδηλωμένο Σύμπαν. Η ίδια ψυχική ενέργεια, όταν εκδηλώνεται ως δύναμη ζωής διαχέεται παντού ως Πράνα. Είτε όμως ως Παραφοχάτ, είτε ως Φοχάτ, είτε ως Πράνα είναι πυρ, το πυρ της ζωής-συνείδησης. Αυτό το πυρ εδρεύει στα ανθρώπινα κέντρα, των οποίων η φωτεινότητα, η ακτινοβολία και ο χρωματισμός φανερώνει την ποιότητα και το βαθμό ανάπτυξης της συνειδητότητας ενός ατόμου.

Η ανάπτυξη της συνειδητότητας είναι η ανάπτυξη της ψυχικής ενέργειας. Η ορθή, προοδευτική ανάπτυξη οδηγεί στη βαθμίδα εκείνη που οι αρχαίες ελληνικές θεολογίες ονόμαζαν εξαλλαγή, δηλαδή μεταμόρφωση του ανθρώπου σε «δαίμονα»- υπερανθρώπινο Ον ή Μύστη, και στην ορολογία της Άγκνι Γιόγκα Γιόγκι ή Αρχάτ (Τάρα για την αντίστοιχη θηλυκή βαθμίδα) ή Άνθρωπο-Θεό. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος των γήινων ενσαρκώσεων με όλα τους τα συνεπαγόμενα βάσανα των κοινών θνητών, με τη δυνατότητα ενσάρκωσης μόνο κατά βούληση και με πλήρη συνείδηση.

Τέτοια Όντα είναι φορείς της πιο υψηλής ψυχικής ενέργειας πάνω στη Γη, και αποτελούν το Σώμα της πνευματικής Ηγεσίας του πλανήτη, υπεύθυνης για την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητάς του. Από την Πηγή αυτή έρχονται όλες οι μεγάλες Διδασκαλίες και κάθε τι καλό, από εκεί εκπορεύονται τα πιο ευεργετικά ψυχικά ρεύματα, τόσο αναγκαία για την πλανητική ζωή.

Σχετικά με το θέμα μας υπάρχουν δύο παράμετροι ιδιαίτερης σημασίας που πρέπει να εξεταστούν: Τρόποι έκφρασης αυτού του χιλιόμορφου Πρωτέα που ονομάσαμε ψυχική ενέργεια και τρόποι μέσω των οποίων τροφοδοτείται ή, αντίθετα, αποδυναμώνεται.

Η δυσκολία στη μελέτη της ψυχικής ενέργειας συνίσταται ακριβώς στην πολυμορφία της, η οποία δεν επιτρέπει τη γενίκευση και τη διατύπωση αυστηρών κανόνων, καθώς εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους και βαθμούς σε διαφορετικά άτομα. Ας απαριθμήσουμε ωστόσο μερικές από τις πολλές εκδηλώσεις της.

Γενικά, όλες οι αποκαλούμενες κρυμμένες ψυχικές δυνάμεις, είναι εκφράσεις της ψυχικής ενέργειας, όπως η μεταβίβαση σκέψης, η πρόγνωση, ο υπνωτισμός, η υποβολή, η θεραπεία κα σε υψηλές εκδηλώσεις της η διόραση, η διακοή, η άμεση γνώση και η διαπερατότητα του πνεύματος[1].

(Συνεχίζεται)

[1] Η ικανότητα να λειτουργεί κανείς συνειδητά σε διαφορετικά μέρη του Κόσμου.