Agni Yoga Hellas

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΝΙ ΓΙΟΓΚΑ

Uncategorized

Θα επιχειρήσουμε σήμερα κάτι αρκετά δύσκολο και αρκετά παρακινδυνευμένο, σε μια προσπάθεια να δώσουμε ένα γενικότατο περίγραμμα της Άγκνι Γιόγκα, με σκοπό να έχει μια ιδέα για τη Γιόγκα αυτή κάθε καινούργιος ενδιαφερόμενος, και να βοηθηθεί στην κατανόησή της ο παλιότερος μελετητής.

Εκείνο που θα κάνουμε είναι να δώσουμε ένα πλάνο με τις βασικές, θεμελιώδεις, έννοιες που συνιστούν την ουσία της συγκεκριμένης Διδασκαλίας.
Υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με τη σειρά των εννοιών, καθώς είναι όλες απολύτως σημαντικές και αλληλένδετες. Αποτελούν ένα σύμπλεγμα ακατάλυτο και αδιάσπαστο. Ωστόσο θα επιχειρήσουμε να βάλουμε μια σειρά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΠΥΡ | ΥΛΗ-ΠΝΕΥΜΑ

ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝ. ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ
ΨΥΧΙΚΗ ΕΝ.
ΤΣΑΚΡΑ(ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ) ΣΚΕΨΗ – ΚΑΡΔΙΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΗΘΙΚΗ ΒΑΣΗ -> ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΠΕΙΡΟΣΥΝΗ (Χρόνου, Χώρου, Μορφών, Καταστάσεων, Ύπαρξης)

ΚΟΣΜΟΣ – ΚΟΣΜΟΙ (ΜΑΚΡΙΝΟΙ, ΑΟΡΑΤΟΙ)
ΑΕΙΠΑΡΞΙΑ | ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΚΑΡΜΑ(ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ)

ΚΥΚΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)
ΕΠΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΙΕΡΑΡΧΙΑ

ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (‘‘ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΑΚΩΒ’’)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ | ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | Ν. ΕΠΟΧΗ | ΝΕΑ ΦΥΛΗ

Είναι αδύνατη η κατανόηση της Άγκνι Γιόγκα χωρίς κατανόηση και εμπέδωση των παραπάνω εννοιών και της μεταξύ τους σχέσης.

Ας επιχειρήσουμε τώρα μια σύντομη εξέτασή τους.
Εν αρχή ην η Ενέργεια. Καθένας σήμερα γνωρίζει την ισχύουσα επιστημονική θέση ότι τα πάντα είναι ενέργεια. Ότι η Ύλη είναι ενέργεια. Υπάρχει μόνον η ενέργεια, η οποία παίρνει άπειρες μορφές. Αλλάζει, μετατρέπεται, μεταμορφώνεται, αλλά δεν καταστρέφεται.
Στη Διδασκαλία της Άγκνι Γιόγκα η Ενέργεια είναι κατά βάση Πυρ, η ίδια η ουσία της Ζωής -στην ευρύτατη έννοια του όρου Ζωή. Ύλη και Ενέργεια είναι λοιπόν ταυτόσημες έννοιες, και σ΄αυτό συμφωνούν η ακαδημαϊκή επιστήμη και η επιστήμη της Άγκνι Γιόγκα.
Η Άγκνι Γιόγκα όμως προχωρεί πιο πέρα για να μας πει ότι Ύλη και Πνεύμα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η διαφορά τους είναι απλώς διαφορά πυκνότητας η Ύλη είναι πυκνοποιημένο Πνεύμα και το Πνεύμα είναι αραιωμένη Ύλη.

Εδώ υπεισέρχεται η έννοια της Συνειδητότητας, που δεν είναι παρά ο ψυχολογικός -επιστημονικός όρος για τους ποιητικότερους και θρησκευτικότερους όρους Ψυχή και Πνεύμα.
Τι είναι η Συνειδητότητα (ή Συνείδηση, αλλά συνήθως η λέξη «Συνείδηση» κουβαλάει μια ηθική χροιά); Είναι η ιδιότητα ή ικανότητα της Ύλης να αντιλαμβάνεται, να έχει επίγνωση της ύπαρξής της. Η ύπαρξη είναι δισυπόστατη: είναι Ζωή – Συνείδηση (ή Συνειδητότητα). Τα δύο αυτά αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα, όπου υφίσταται το ένα υφίσταται και το άλλο. Ενώ όμως ο σπινθήρας της Ζωής είναι ο ίδιος για όλα τα όντα, η συνειδητότητα που χαρακτηρίζει τα όντα ποικίλλει επ΄άπειρον και οι διαφορές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε διαφορές εμπειρίας.
Ακόμη και μέσα στην ίδια μονάδα ζωής, η συνείδηση (ή συνειδητότητα) έχει πάμπολλες όψεις, διαβαθμίσεις, και ποιοτικές διαφορές. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα ανθρώπινο ον. Η συνειδητότητά του (ή το πνεύμα του, ή οι αντιληπτικές του δυνατότητες -όλες αυτές οι λέξεις δηλώνουν το ίδιο πράγμα), περιλαμβάνουν τα ένστικτά του, τα συναισθήματά του, τις σκέψεις του, τη βούλησή του, επίσης όμως και άλλες αντιληπτικές ικανότητες, οι οποίες μπορεί να είναι εκδηλωμένες περισσότερο ή λιγότερο, ή απλώς εν δυνάμει. Τέτοιες ικανότητες είναι, για παράδειγμα, η διαίσθηση, η διόραση, η διακοή, η άμεση γνώση (ενόραση), η τηλεπάθεια, κ.τ.λ..
Αυτές οι ποιότητες της συνειδητότητας διαφέρουν σε άπειρη κλίμακα από άνθρωπο σε άνθρωπο, και μέσα στο ίδιο άτομο καθόσον αυτό εξελίσσεται . από αυτά που είπαμε , γίνεται εύκολα κατανοητό ότι υπάρχουν συνειδητότητες (ψυχές δηλαδή) περισσότερο και λιγότερο αναπτυγμένες. Όλη η προσπάθεια, όλος ο αγώνας όλων των πλασμάτων είναι ακριβώς η εξέλιξη, η ανάπτυξη της συνειδητότητάς τους, πράγμα το οποίο γίνεται ασυνειδητοποίητα στα όντα χαμηλότερης εξέλιξης, συνειδητά όμως και με πρόθεση στα όντα υψηλότερης εξέλιξης.

Το περιεχόμενο της συνείδησης ενός όντος είναι ο πλούτος ή η φτώχεια του, πραγματικά η μοναδική του περιουσία και η μοναδική του μοίρα. Γι΄αυτό το λόγο η Άγκνι Γιόγκα, όπως και κάθε αληθινή Διδασκαλία, στοχεύει ακριβώς στην ανάπτυξη της ανθρώπινης συνειδητότητας. Είναι μια μέθοδος επέκτασης (ή διεύρυνσης), εμβάθυνσης και εκπλέπτυνσής της, αλλά και αποκάθαρσης ή εξαγνισμού της, διότι μια συνειδητότητα φορτωμένη, ας πούμε, λαθεμένες γνώμες ή προκαταλήψεις, δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί.

Η κύρια δύναμη της συνειδητότητας είναι η Σκέψη. Το εύρος, η ποιότητα, η ευελιξία, και η καθαρότητα της Σκέψης καθορίζει το ποιόν ενός όντος, αλλά και το πεπρωμένο του, καθώς είναι ο καθοριστικός παράγοντας αυτού που ονομάζουμε Κάρμα ή Ειμαρμένη.
Την απόλυτη σπουδαιότητα της Σκέψης αποκαλύπτουν πολλές σοφές δηλώσεις. Ιδού μερικές:
– Ο Κόσμος είναι Σκέψη.
– Η Σκέψη κυβερνά τον Κόσμο.
– Η Σκέψη δημιουργεί, η Σκέψη καταστρέφει.
– Όπως σκέφτεται κανείς στην καρδιά του, έτσι και είναι.
– Άνθρωπος -ο Στοχαστής, το σκεπτόμενο ον.
Κατά την Άγκνι Γιόγκα, η Σκέψη δεν είναι ένα εγκεφαλικό αντανακλαστικό, αλλά συλλειτουργία Νου και Καρδιάς. Και μόνον η Σκέψη που εμπνέεται από την Καρδιά είναι ωραία, υγιής και άσφαλτη.
Η Άγκνι Γιόγκα θεωρεί την Καρδιά το σπουδαιότερο όργανο και έδρα της Συνείδησης. Μας μαθαίνει ότι η Καρδιά είναι το όργανο, το οποίο μας συνδέει με το Σύμπαν και με όλα τα άλλα όντα. Γι΄αυτό δίνει τεράστια σημασία στην ανάπτυξη αυτού του κέντρου, και είναι κατ΄ουσίαν η Γιόγκα της Καρδιάς, η Γιόγκα του πυρός της Καρδιάς.

Το πυρ της Καρδιάς, αλλά και όλων των άλλων κέντρων (τσάκρα), είναι η Μεγάλη Κοσμική Ενέργεια που διαπερνά και ζωοποιεί το ανθρώπινο ον και κάθε άλλο ον φυσικά), και, εστιαζόμενο στα κέντρα του, αποτελεί το ενεργειακό ρεύμα που ονομάζουμε Ζωή-Συνείδηση, ή αυτό που η Διδασκαλία αποκαλεί Ψυχική Ενέργεια.
Η Ψυχική Ενέργεια είναι η Μία Κοσμική Ενέργεια, ατομικοποιημένη, κατά κάποιο τρόπο, στο κάθε ξεχωριστό ον. Η ανάπτυξη της Ψυχικής Ενέργειας είναι η βασική μέριμνα της Άγκνι Γιόγκα, και είναι ακριβώς το Δώρο αυτής της Διδασκαλίας στην ανθρωπότητα. Γιατί η ανάπτυξη της Ψυχικής Ενέργειας μπορεί να κάνει τον Άνθρωπο Θεό. Να τον κάνει υπερβάτη της κοινής μοίρας, κάτοχο θαυμαστών δυνάμεων, και Δημιουργό.

Ίσως έχει γίνει αντιληπτό απ΄όλα όσα έχουμε πει ως εδώ ότι ανάπτυξη της Ψυχικής Ενέργειας σημαίνει ανάπτυξη της Συνειδητότητας, ανάπτυξη της Συνειδητότητας σημαίνει ανάπτυξη της Σκέψης, ανάπτυξη της Σκέψης σημαίνει ανάπτυξη του κέντρου της Καρδιάς. Και όλο αυτό σημαίνει περισσότερο Κοσμικό Πυρ ή Ενέργεια ή Ακτινοβολία στο ανθρώπινο ον, με άλλα λόγια πυροδότηση των κέντρων του και αύξηση του εσωτερικού φωτός του. Το κλειδί όμως όλης αυτής της διαδικασίας βρίσκεται στις λέξεις Σκέψη – Συνειδητότητα. Εδώ βρίσκεται η Ατραπός, το Πνευματικό Μονοπάτι που οδηγεί στην Επίτευξη.

Ας σταθούμε λίγο στην τελευταία λέξη. Το ζητούμενο σ΄αυτό το Μονοπάτι είναι φυσικά η Επίτευξη. Επίτευξη τίνος πράγματος; Της ανάπτυξης όλων αυτών που απαριθμήσαμε πιο πάνω, τα οποία κατά βάθος είναι ένα, και αυτό το ένα, αν θέλαμε να το ονοματίσουμε με την καθαρή ορολογία της Άγκνι Γιόγκα, θα το λέγαμε Ψυχική Ενέργεια.
Η Ψυχική Ενέργεια, στην άνθιση της οποίας στοχεύει η Άγκνι Γιόγκα, σημαίνει άνθιση των ανώτερων και ευγενέστερων ιδιοτήτων του χαρακτήρα, σημαίνει επίσης την άνθιση θαυμαστών ικανοτήτων, εκείνων των ικανοτήτων που κατέχει ο-η Άγκνι Γιόγκι ή Αρχάτ – Τάρα, με λίγα λόγια των ιδιοτήτων και ικανοτήτων που κάνουν τον άνθρωπο κάτι περισσότερο από άνθρωπο.

Ο τέτοιος Άνθρωπος, ο Άνθρωπος -Θεός, έχει συνθέσει μέσα του όλα τα ανώτερα στοιχεία, κι έχει τελειώσει τα επίγεια μαθήματα. Η ικανότητα σύνθεσης χαρακτηρίζει τη συνειδητότητά του, τη σκέψη του. Πράγματι αυτή η ιδιότητα, η σύνθεση, μαρτυρά την ανάπτυξη της συνειδητότητας, και είναι από τις θεμελιώδεις έννοιες της Άγκνι Γιόγκα, η οποία ονομάζεται επίσης Γιόγκα της Σύνθεσης. Σύνθεση είναι η ικανότητα να συνταιριάζεις αρμονικά και λειτουργικά τα διάφορα στοιχεία, δένοντάς τα και τυλίγοντάς τα με έναν κοινό παρανομαστή -εφόσον βέβαια υπάρχει πράγματι κοινός παρανομαστής, π.χ. το Γενικό Καλό. Αυτό όμως προϋποθέτει μια καρδιά που διαθέτει και εύρος και διάκριση, μια πύρινη καρδιά.
[Συνεχίζεται]