Agni Yoga Hellas

ΕΝΑ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΣΥΝΗ

Uncategorized

Λέγαμε ότι ο τίτλος της αγιοσύνης απονέμεται, επάξια ή όχι, από άλλους σε κάποιο πρόσωπο, το οποίο κατά τη γνώμη τους πληροί τα σχετικά κριτήρια.
Εύλογα λοιπόν δεν θα έθετε κάποιος στον εαυτό του τη φιλοδοξία της αγιότητας, πολύ εύλογα όμως μπορεί να θέσει τη φιλοδοξία της επαφής με ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης. Στην πραγματικότητα αυτή η επιδίωξη θα έπρεπε να συνιστά τον κύριο στόχο ζωής κάθε ανθρώπου, γιατί ποιος δεν θα ήθελε να σπάσει το φράγμα της τραγικότητας της γήινης ύπαρξης;
Κι όμως, διαχρονικά ελαχιστότατοι είναι εκείνοι που βάζουν το πόδι τους σ΄αυτή την ατραπό. Γιατί; Οι λόγοι είναι πολλοί.

Ένας λόγος είναι η αβεβαιότητα της έκβασης του εγχειρήματος. Και επειδή η υπέρβαση του γήινου πεδίου απαιτεί μια σειρά απαγκιστρώσεων ή απαρνήσεων πραγμάτων και καταστάσεων δελεαστικών για τον γήινο κάτοικο, αυτός δεν αποφασίζει εύκολα να θυσιάσει βέβαιες απολαύσεις για αβέβαιες χαρές.
Ένας δεύτερος λόγος είναι η αντιφατικότητα μέσα στο ίδιο άτομο. Δηλαδή η έλξη προς τα Άνω και συγχρόνως η έλξη προς τα κάτω, οπότε οι δύο αντίρροπες δυνάμεις αλληλοεξουδετερώνονται. Πρόκειται για δυαδικότητα της βούλησης-επιθυμίας, περίπτωση πολύ συνηθισμένη μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι έχουν πνευματικό προσανατολισμό. Αλλά η έλξη της ύλης είναι πάρα πολύ ισχυρή στο γήινο πεδίο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση την αποφασιστική ώθηση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση μπορεί να δώσει ένα ισχυρό ψυχολογικό σοκ.
Ένας τρίτος λόγος, ωστόσο καθόλου ασήμαντος, είναι η θολούρα που επικρατεί στο νου των ανθρώπων σχετικά με τους άλλους κόσμους, με τις άλλες καταστάσεις Ζωής, και κυρίως με ό,τι αποκαλούμε Ανώτερους Κόσμους ή Ανώτερο Κόσμο συλλογικά.
Είναι δύσκολο να σχηματίσουν κάπως σαφή εικόνα διαφορετικών καταστάσεων ύπαρξης, πράγμα ιδιαίτερης σημασίας αν σκεφτεί κανείς ότι η γλώσσα της ψυχής συνίσταται βασικά σε εικόνες, που σημαίνει μορφές.
Η ασάφεια προκαλείται ή επιτείνεται από αντιφατικές πληροφορίες, δηλώσεις και μαρτυρίες, καθώς και από εκφράσεις όπως «άϋλος κόσμος», «άμορφος κόσμος», και παρόμοιοι χαρακτηρισμοί.
Σε σχέση με την πρώτη περίπτωση, την αντιφατικότητα, πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να πρόκειται για φαινομενική αντίφαση, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται απλώς για ποικιλότητα υπαρξιακών καταστάσεων. Δύο κατανοήσεις μπορούν να βοηθήσουν πολύ τη σκέψη μας. Η πρώτη κατανόηση είναι η άπειρη ποικιλότητα και διαφορετικότητα του Κόσμου, και η δεύτερη είναι η, και επιστημονικά πλέον διατυπωμένη, θέση πως η μόνη Πραγματικότητα είναι η Συνειδητότητα. Πως παν ό,τι υπάρχει είναι προϊόν της Συνειδητότητας. Πως το Σύμπαν είναι καταστάσεις Συνειδητότητας. Αυτή η κατανόηση λύνει έναν μεγάλο υπαρξιακό γρίφο.

Έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι θίγουμε όχι απλώς σοβαρά αλλά μείζονα ζητήματα και το ίδιο το νόημα της ανθρώπινης ζωής. Γι΄αυτό με δέος και βαθύτατο σεβασμό προσεγγίζουμε αυτές τις περιοχές αναζήτησης. Και θεωρούμε ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραθέσουμε δηλώσεις και πληροφορίες που η Μεγάλη Διδασκαλία του Φωτός, η Άγκνι Γιόγκα, έχει προσφέρει με τόση γενναιοδωρία στην αγωνιούσα ψυχή της ανθρωπότητας. Και, αληθινά, εμείς τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε άλλη Διδασκαλία ή Φιλοσοφία που να έχει δώσει τόσες και τέτοιες πληροφορίες. Από τον ωκεανό αυτής της Σοφίας, θα επιλέξουμε μερικά χωρία, με την ελπίδα και την ευχή να επωφεληθούμε όλοι – κι εμείς που κάνουμε τις καταχωρήσεις και όσοι τυχόν φίλοι και συνάνθρωποί μας διαβάσουν αυτά τα σημειώματα.
Πριν από οτιδήποτε άλλο, ας έχουμε στο νου ότι η Άγκνι Γιόγκα έχει ως κύρια στόχευση το σπάσιμο των συνόρων της Γης και τη διασύνδεση της ανθρωπότητάς μας με άλλους ανώτερους κόσμους, ορατούς και αόρατους. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατάλληλη διαμόρφωση της συνειδητότητάς μας. Η Συνειδητότητα, και μόνον αυτή, μπορεί να πετύχει τα πιο απίστευτα θαύματα.