Agni Yoga Hellas

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 5ο Μέρος

Uncategorized

Πραγματικά, η αγνότητα είναι σπουδαίος παράγοντας αποτροπής των εισβολέων. Αγνότητα σημαίνει καθαριότητα, και έλλειψη ή ανεπάρκειά της σημαίνει παρουσία ρύπου. Και όπως ο ρύπος στο σώμα προκαλεί σ΄αυτό νοσογόνες καταστάσεις, παρόμοια και ο ρύπος στα λεπτότερα ενεργειακά σώματα του οργανισμού ανοίγει τις πύλες σε κακοήθεις εισβολείς.
Η αγνότητα έρχεται με τη σχετική γνώση και την επακόλουθη πειθαρχία. Η πιο δύσκολη πειθαρχία είναι εκείνη που αφορά τις σκέψεις μας. Απαιτεί ισχυρή βούληση, επιμονή και υπομονή. Είναι όμως και η πιο μεγάλη νίκη, η πιο μεγάλη συνεισφορά στο Καλό. Γιατί τόσο οι αγνές όσο και οι ακάθαρτες σκέψεις επιδρούν όχι μόνο στον γεννήτορά τους αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον: «Αλλά όλες οι σκέψεις, κρυφές ή αποκαλυμμένες, εισδύουν στο διάστημα και οι ακατάστατες ή ακάθαρτες σκέψεις το μολύνουν. Ο άνθρωπος πρέπει να αφιερωθεί στον εξαγνισμό των σκέψεων. Αυτό θα είναι δράση για το καλό της ανθρωπότητας. Ο Στοχαστής συμβούλευε ότι πάντοτε ο άνθρωπος, εισπνέοντας και εκπνέοντας, πρέπει να κρατάει τον εαυτό του σε μια κατάσταση αγνότητας.»

Όποιος επιθυμεί διασύνδεση και στενή επαφή με τον Ανώτερο Κόσμο οφείλει να μεριμνά ιδιαίτερα για το θέμα της αγνότητας, διότι αυτή είναι θεμελιώδης συνθήκη των ανώτερων καταστάσεων ύπαρξης. Και η Άγκνι Γιόγκα, ο δρόμος που οδηγεί εκεί, έχει μέσα στην ίδια την ονομασία της τον όρο αγνότητα, (αγκνι -αγν…) γιατί πράγματι η αγιότητα είναι πύρινη ιδιότητα.
Άλλωστε, η ακαθαρσία είναι η πιο ασύμφορη ιδιότητα αφού αποτελεί στόχο και των δύο πλευρών -και του Καλού και του κακού. Το κακό τη χρησιμοποιεί σαν όχημα, αλλά, τελικά και νομοτελειακά, βάζει σε κίνηση τη διαδικασία της αποσύνθεσης. Το Καλό πάλι, το πύρινο στοιχείο, από την ίδια του τη φύση, κατακαίει κάθε είδους ρυπαρότητα.
Και η αγνότητα όμως είναι μια ιδιότητα που αποκτιέται και τελειοποιείται με προσπάθειες και αγώνα, όπου οι κινητήριες δυνάμεις είναι πάλι η γνώση, η κατανόηση και η απόφαση.
«Εν αρχή ην ο Λόγος», έχει λεχθεί, ο Λόγος όμως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη Γνώση. Η Γνώση είναι το περιεχόμενο του Λόγου αλλά και ο τροφοδότης του. Τι είναι Γνώση; Χρήσιμη και σωστή πληροφορία, που όπως έχει επίσης λεχθεί, κυβερνά τον κόσμο. Η μεγαλύτερη δύναμη και το πρώτιστο μέσο για την επίτευξη κάθε σκοπού, όπου ο τελικός σκοπός είναι πάντοτε η ευτυχία, η ευδαιμονία, το καλώς έχειν, η απόλαυση του Είναι.
Για να επιστρέψουμε στην αγνότητα, ας σκεφτούμε αν μπορεί να υπάρξει καλώς έχειν χωρίς αυτόν τον παράγοντα, εκτός ίσως για λίγο, για τους κατώτερους μόνο φορείς, και με βαρύ κατοπινό τίμημα. Μια άλλη λέξη που εκφράζει την ιδια ποιότητα είναι η λέξη ηθικότητα, δηλαδή ηθική διαβίωση. Η ηθική διαβίωση όμως δεν είναι τυφλή παρόρμηση αλλά συνειδητή επιλογή που βασίζεται στη γνώση των κοσμικών νόμων και σχέσεων. Ας δούμε ένα σχετικό απόσπασμα από τη Διδασκαλία της Άγκνι Γιόγκα.
«Η Ουρουσβάτι γνωρίζει ότι όλες οι συμβουλές που δίνουμε βασίζονται σε επιστημονική αλήθεια. Εμείς υπογραμμίζουμε τα οφέλη της ηθικής ζωής. Η κύρια μέριμνά Μας είναι να διαφυλάξουμε τους θεμελιώδεις νόμους του σύμπαντος. Όταν λέμε ‘εξαγνίστε τις σκέψεις σας’, έχουμε κατά νου την αρμονία. Φανταστείτε απλώς και μόνο τη δύναμη μια αγνής σκέψης! Γνωρίζετε ότι μια τέτοια σκέψη καθαρίζει την αύρα και εκπορεύει ένα ακτινοβόλο φως. Και το σπουδαιότερο, η αγνότητα σκέψης είναι η καλύτερη άμυνα ενάντια στις σκοτεινές οντότητες που προσκολλώνται σε κάθε σκοτεινή σκέψη. Μπορώ να προβλέψω την αγανάκτηση των σχολαστικών επιστημόνων, στα λεξικά των οποίων δεν υπάρχουν σκοτεινές οντότητες! Ε, λοιπόν, θα μιλήσω σύμφωνα με τη συνειδητότητά τους και θα τους πω ότι κάθε σκέψη είναι, κατά κάποιο τρόπο, ένας μαγνήτης που προσελκύει οτιδήποτε όμοιο με αυτόν. Ο χώρος είναι διαποτισμένος με σκέψεις, και καθεμιά απ΄αυτές προσελκύει σκέψεις ίδιας ποιότητας. Στο διάστημα υπάρχουν στρόβιλοι σκέψης και αυξάνονται ανάμεσα στις κοσμικές περιδινήσεις.
Ο άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να παράγει χάος και να προκαλεί βλάβη στον εκδηλωμένο κόσμο. Πρέπει να θυμάστε και να καταλαβαίνετε ότι κάθε καλή σκέψη γεννά καλοσύνη και κάθε σκοτεινή σκέψη είναι λίκνο του κακού…»
[Υπεργήινο, ΙΙ, 350]
Μιλήσαμε για τις κακόβουλες επιθέσεις και για τρόπους αμυντικής θωράκισης. Το θέμα είναι μεγάλο και σοβαρό και ασφαλώς δεν έκλεισε με όσα είπαμε. Ωστόσο πρέπει να θυμόμαστε πως η άμυνα και η αντίσταση στο κακό είναι αναγκαιότητα και υποχρέωση. Η άμυνα δεν περιορίζεται στην προστασία του εαυτού μας αλλά και στην προστασία του συνόλου, στην προστασία της αλήθειας, στην προστασία του καλού και του ωραίου, στην προστασία των υψηλών αξιών. Αυτή τη γενναιότητα οφείλουμε να την καλλιεργήσουμε.